Телефонен код за населеното място с. Равда 0554 от България и +359554 от чужбина.

Длъжност Име Телефон e-mail
Кмет Андон Петров Бакалов ravda_kmet@abv.bg
Гл.експерт – счетоводител Татяна Василева Христова
Ст.експерт – счетоводител Бояна Георгиева Иванова
Ст.експерт Василка Димитрова Масларова
Ст.специалист-касиер Галина Ангелова Пройкина-Пенушева
Ст.специалист- гр.регистрация Снежана Христова Комитова