Информация:

ст. спец. Снежана Комитова 6 62 37 , 0893/303793

1.Административни услуги предоставяни от „ГРАО” Кметство Равда стая №4

2.ДЕКЛАРАЦИЯ: на основание чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация

3.Адресна карта за настоящ адрес

4.Заявление за постоянен адрес

5.Заявление за административен адрес

6.Заявление за издаване на дубликат на АКТ ЗА РАЖДАНЕ

7.Заявление за издаване на дубликат от УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК

8.Заявление за издаване на ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ

9.Удостоверение за НАСЛЕДНИЦИ

10.Искане за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО