1.Заявление за сергия
2.Заявление за продажба пред дом или магазин
3.Заявление за продажба на плетиво
4.Заявление за художници
5.Заявление за разполагане на маси
6.Наемане на РИЕ
7.Поставяне на РИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА:

Удостоверение за актуално правно състояние на търговеца се вади от Агенцията по вписванията – Търговски регистър в гр.Бургас, бившата сграда на Съда зад старата поща. Цената е 9 лева за Удостоверението и  банкова такса. Валидността му е 6 месеца. Удостоверението за актуално състояние служи пред трети лица за удостоверяване дейността и основните обстоятелства на дадена фирма.