ОбявлениеОбщина Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица, за започнала отчуждителна процедура за обект „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас”, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233,06, изпарител при км 207+580, нов Фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20кV „Равда” при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ”ТВ при км 212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км 212+120”.

Приложения:

1.Заповед №80-00-2/06.01.2016г. на Областен управител на област Бургас
2.Заповед №РД-02-14-1413/22.12.2015г. на Министъра на МРРБ и №ЗМФ-1286/17.12.2015г. на Министъра на МФ

Заповед №91-97-7 на Областен управител на област Бургас – относно отчуждаване за нуждите на обект Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“

Заповед №РД-09-5 на Областен управител на област Бургас – относно отчуждаване за нуждите на обект Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“