СъобщениеНА 28.01.2016Г.  ОТ  14,00 ЧАСА

В ЧИТАЛИЩЕ С.ТЪНКОВО

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ НА ВЪПРОСИ ПО ПРОМЕНИТЕ НА ЗСПЗЗ И ПО-СПЕЦИАЛНО УКАЗАНИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРАВНИТЕ ОСНОВАНИЯ ДО 15.02.2016Г.

И ГЕОГРАФСКО ОЧЕРТАВАНЕ НА ЗАЯВЕНИТЕ ЗЕМИ